2020/02/25  03:33  ออกเดินทาง
1
06:00 - 17:55
11ครั้ง55นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
06:00 - 17:56
11ครั้ง56นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
06:08 - 18:01
11ครั้ง53นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
4
06:00 - 18:31
12ครั้ง31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  06:00 - 17:55
  11ครั้ง55นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  06:00 滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport
  天津地铁2号线 Tianjin Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 曹庄 Caozhuang
  (27นาที
  06:27 06:34 天津站 Tianjin Station
  天津地铁3号线 Tianjin Metro Line 3
  เดินทางไปยัง 南站 Nanzhan
  (36นาที
  07:10 07:10 南站 Nanzhan
  เดิน( 10นาที
  07:20 13:20 天津南 Tianjinnan
  G5 次 Train G5
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (4ครั้ง3นาที
  17:23 17:23 上海 Shanghai
  เดิน( 10นาที
  17:33 17:36 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 莘庄 Xinzhuang
  (7นาที
  17:43 17:47 人民广场 People Square
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (2นาที
  17:49 17:53 南京东路 East Nanjing Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 航中路 Hangzhong Road
  (2นาที
  17:55 豫园 Yuyuan Garden
 2. 2
  06:00 - 17:56
  11ครั้ง56นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  06:00 滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport
  天津地铁2号线 Tianjin Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 曹庄 Caozhuang
  (27นาที
  06:27 06:34 天津站 Tianjin Station
  天津地铁3号线 Tianjin Metro Line 3
  เดินทางไปยัง 南站 Nanzhan
  (36นาที
  07:10 07:10 南站 Nanzhan
  เดิน( 10นาที
  07:20 13:20 天津南 Tianjinnan
  G5 次 Train G5
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (4ครั้ง3นาที
  17:23 17:23 上海 Shanghai
  เดิน( 10นาที
  17:33 17:39 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  เดินทางไปยัง 宝山路 Baoshan Road
  (6นาที
  17:45 17:48 海伦路 Hailun Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 航中路 Hangzhong Road
  (8นาที
  17:56 豫园 Yuyuan Garden
 3. 3
  06:08 - 18:01
  11ครั้ง53นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  06:08 滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport
  天津地铁2号线 Tianjin Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 曹庄 Caozhuang
  (27นาที
  06:35 06:42 天津站 Tianjin Station
  天津地铁3号线 Tianjin Metro Line 3
  เดินทางไปยัง 南站 Nanzhan
  (36นาที
  07:18 07:18 南站 Nanzhan
  เดิน( 10นาที
  07:28 13:28 天津南 Tianjinnan
  G5 次 Train G5
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (4ครั้ง3นาที
  17:31 17:31 上海 Shanghai
  เดิน( 10นาที
  17:41 17:44 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  เดินทางไปยัง 宝山路 Baoshan Road
  (6นาที
  17:50 17:53 海伦路 Hailun Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 航中路 Hangzhong Road
  (8นาที
  18:01 豫园 Yuyuan Garden
 4. 4
  06:00 - 18:31
  12ครั้ง31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:00 滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport
  天津地铁2号线 Tianjin Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 曹庄 Caozhuang
  (27นาที
  06:27 06:27 天津站 Tianjin Station
  เดิน( 10นาที
  06:37 12:37 天津 Tianjin
  G1256/G1257 次 Train G1256/G1257
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (5ครั้ง9นาที
  17:46 17:46 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  17:56 18:00 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (31นาที
  18:31 豫园 Yuyuan Garden
cntlog