2019/12/13  11:16  ออกเดินทาง
1
11:24 - 12:12
48นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
11:24 - 12:12
48นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
11:23 - 12:12
49นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
11:18 - 12:12
54นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  11:24 - 12:12
  48นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:24 东单 Dongdan
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 四惠东 Sihui East
  (2นาที
  11:26 11:29 建国门 Jianguomen
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  เดินทางไปยัง 朝阳门 Chaoyangmen
  (5นาที
  11:34 11:40 东直门 Dongzhimen
  北京地铁机场線(东直门-2号航站楼) Beijing Subway Airport Line(Dongzhimen-Terminal 2)
  เดินทางไปยัง 2号航站楼 Terminal 2
  (32นาที
  12:12 2号航站楼 Terminal 2
 2. 2
  11:24 - 12:12
  48นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:24 东单 Dongdan
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 四惠东 Sihui East
  (5นาที
  11:29 11:32 国贸 Guomao
  北京地铁10号線 Beijing Subway Line 10
  เดินทางไปยัง 金台夕照 Jintaixizhao
  (8นาที
  11:40 11:45 三元桥 Sanyuanqiao
  北京地铁机场線(东直门-2号航站楼) Beijing Subway Airport Line(Dongzhimen-Terminal 2)
  เดินทางไปยัง 2号航站楼 Terminal 2
  (27นาที
  12:12 2号航站楼 Terminal 2
 3. 3
  11:23 - 12:12
  49นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:23 东单 Dongdan
  北京地铁5号線 Beijing Subway Line 5
  เดินทางไปยัง 天通苑北 Tiantongyuan North
  (5นาที
  11:28 11:32 雍和宫 Yonghegong Lama Temple
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  เดินทางไปยัง 东直门 Dongzhimen
  (4นาที
  11:36 11:40 东直门 Dongzhimen
  北京地铁机场線(东直门-2号航站楼) Beijing Subway Airport Line(Dongzhimen-Terminal 2)
  เดินทางไปยัง 2号航站楼 Terminal 2
  (32นาที
  12:12 2号航站楼 Terminal 2
 4. 4
  11:18 - 12:12
  54นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:18 东单 Dongdan
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 四惠东 Sihui East
  (5นาที
  11:23 11:27 国贸 Guomao
  北京地铁10号線 Beijing Subway Line 10
  เดินทางไปยัง 金台夕照 Jintaixizhao
  (8นาที
  11:35 11:45 三元桥 Sanyuanqiao
  北京地铁机场線(东直门-2号航站楼) Beijing Subway Airport Line(Dongzhimen-Terminal 2)
  เดินทางไปยัง 2号航站楼 Terminal 2
  (27นาที
  12:12 2号航站楼 Terminal 2
cntlog