2020/04/07  07:40  ออกเดินทาง
1
10:52 - 06:53
20ครั้ง1นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 7
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. walk
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
 24. train
 25.  > 
2
10:12 - 06:53
20ครั้ง41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
3
10:12 - 07:00
20ครั้ง48นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 1. 1
  10:52 - 06:53
  20ครั้ง1นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 7
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. walk
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  24. train
  25.  > 
  10:52 机场 Dalian International Airport
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 海之韵 Haizhiyun
  (19นาที
  11:11 11:18 西安路 Xian Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 姚家 Yaojia
  (26นาที
  11:44 11:44 大连北站 Dalian North Railway Station
  เดิน( 10นาที
  11:54 17:54 大连北 Dalianbei
  G495/G498 次 Train G495/G498
  เดินทางไปยัง 北京南 Beijing South
  (4ครั้ง34นาที
  22:28 22:28 北京南 Beijing South
  เดิน( 10นาที
  22:38 22:42 北京南站 Beijing South Railway Station
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  เดินทางไปยัง 安河桥北 Anheqiao North
  (5นาที
  22:47 22:51 菜市口 Caishikou
  北京地铁7号線 Beijing Subway Line 7
  เดินทางไปยัง 北京西站 Beijing West Railway Station
  (9นาที
  23:00 23:00 北京西站 Beijing West Railway Station
  เดิน( 10นาที
  23:10 05:10 北京西 Beijingxi
  P97 次 Train P97
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (2นาที
  05:12 05:12 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  05:22 06:00 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (10นาที
  06:10 06:18 南洲 Nanzhou
  佛山地铁1号线 Foshan Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 新城东 Xincheng Dong
  (35นาที
  06:53 南桂路 Nangui Lu
 2. 2
  10:12 - 06:53
  20ครั้ง41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  10:12 机场 Dalian International Airport
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 海之韵 Haizhiyun
  (19นาที
  10:31 10:38 西安路 Xian Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 姚家 Yaojia
  (26นาที
  11:04 11:04 大连北站 Dalian North Railway Station
  เดิน( 10นาที
  11:14 17:14 大连北 Dalianbei
  G2625/G2628 次 Train G2625/G2628
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (6ครั้ง1นาที
  23:15 05:45 石家庄 Shijiazhuang
  P97 次 Train P97
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (1นาที
  05:46 05:46 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  05:56 06:00 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (10นาที
  06:10 06:18 南洲 Nanzhou
  佛山地铁1号线 Foshan Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 新城东 Xincheng Dong
  (35นาที
  06:53 南桂路 Nangui Lu
 3. 3
  10:12 - 07:00
  20ครั้ง48นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  10:12 机场 Dalian International Airport
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 海之韵 Haizhiyun
  (19นาที
  10:31 10:38 西安路 Xian Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 姚家 Yaojia
  (26นาที
  11:04 11:04 大连北站 Dalian North Railway Station
  เดิน( 10นาที
  11:14 17:14 大连北 Dalianbei
  G2625/G2628 次 Train G2625/G2628
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (6ครั้ง1นาที
  23:15 05:45 石家庄 Shijiazhuang
  P97 次 Train P97
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (1นาที
  05:46 05:46 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  05:56 06:00 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (17นาที
  06:17 06:22 昌岗 Changgang
  广州地铁8号线 Guangzhou Metro Line 8
  เดินทางไปยัง 凤凰新村 Fenghuang Xincun
  (3นาที
  06:25 06:33 沙园 Shayuan
  佛山地铁1号线 Foshan Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 新城东 Xincheng Dong
  (27นาที
  07:00 南桂路 Nangui Lu
cntlog