1
20:02 - 14:34
18ครั้ง32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. walk
 21.  > 
2
20:02 - 14:41
18ครั้ง39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. walk
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. walk
 23.  > 
3
20:12 - 14:43
18ครั้ง31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. walk
 21.  > 
4
20:02 - 15:46
19ครั้ง44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 1. 1
  20:02 - 14:34
  18ครั้ง32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. walk
  21.  > 
  20:02 机场 Dalian International Airport
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 海之韵 Haizhiyun
  (19นาที
  20:21 20:28 西安路 Xian Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 姚家 Yaojia
  (26นาที
  20:54 20:54 大连北站 Dalian North Railway Station
  เดิน( 10นาที
  21:04 03:04 大连北 Dalianbei
  G495/G498 次 Train G495/G498
  เดินทางไปยัง 北京南 Beijing South
  (4ครั้ง34นาที
  07:38 07:38 北京南 Beijing South
  เดิน( 10นาที
  07:48 07:54 北京南站 Beijing South Railway Station
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  เดินทางไปยัง 安河桥北 Anheqiao North
  (5นาที
  07:59 08:03 菜市口 Caishikou
  北京地铁7号線 Beijing Subway Line 7
  เดินทางไปยัง 北京西站 Beijing West Railway Station
  (9นาที
  08:12 08:12 北京西站 Beijing West Railway Station
  เดิน( 10นาที
  08:22 14:22 北京西 Beijingxi
  P97 次 Train P97
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (2นาที
  14:24 14:24 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  14:34 广州南站 Guangzhou South Railway Station
 2. 2
  20:02 - 14:41
  18ครั้ง39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. walk
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. walk
  23.  > 
  20:02 机场 Dalian International Airport
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 海之韵 Haizhiyun
  (19นาที
  20:21 20:28 西安路 Xian Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 姚家 Yaojia
  (26นาที
  20:54 20:54 大连北站 Dalian North Railway Station
  เดิน( 10นาที
  21:04 03:04 大连北 Dalianbei
  G495/G498 次 Train G495/G498
  เดินทางไปยัง 北京南 Beijing South
  (4ครั้ง34นาที
  07:38 07:38 北京南 Beijing South
  เดิน( 10นาที
  07:48 07:54 北京南站 Beijing South Railway Station
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  เดินทางไปยัง 安河桥北 Anheqiao North
  (8นาที
  08:02 08:05 西单 Xidan
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 苹果园 Pingguoyuan
  (8นาที
  08:13 08:17 军事博物馆 Military Museum
  北京地铁9号線 Beijing Subway Line 9
  เดินทางไปยัง 郭公庄 Guogongzhuang
  (2นาที
  08:19 08:19 北京西站 Beijing West Railway Station
  เดิน( 10นาที
  08:29 14:29 北京西 Beijingxi
  P97 次 Train P97
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (2นาที
  14:31 14:31 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  14:41 广州南站 Guangzhou South Railway Station
 3. 3
  20:12 - 14:43
  18ครั้ง31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. walk
  21.  > 
  20:12 机场 Dalian International Airport
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 海之韵 Haizhiyun
  (19นาที
  20:31 20:38 西安路 Xian Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 姚家 Yaojia
  (26นาที
  21:04 21:04 大连北站 Dalian North Railway Station
  เดิน( 10นาที
  21:14 03:14 大连北 Dalianbei
  G495/G498 次 Train G495/G498
  เดินทางไปยัง 北京南 Beijing South
  (4ครั้ง34นาที
  07:48 07:48 北京南 Beijing South
  เดิน( 10นาที
  07:58 08:02 北京南站 Beijing South Railway Station
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  เดินทางไปยัง 安河桥北 Anheqiao North
  (5นาที
  08:07 08:12 菜市口 Caishikou
  北京地铁7号線 Beijing Subway Line 7
  เดินทางไปยัง 北京西站 Beijing West Railway Station
  (9นาที
  08:21 08:21 北京西站 Beijing West Railway Station
  เดิน( 10นาที
  08:31 14:31 北京西 Beijingxi
  P97 次 Train P97
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (2นาที
  14:33 14:33 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  14:43 广州南站 Guangzhou South Railway Station
 4. 4
  20:02 - 15:46
  19ครั้ง44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  20:02 机场 Dalian International Airport
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 海之韵 Haizhiyun
  (19นาที
  20:21 20:28 西安路 Xian Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 姚家 Yaojia
  (26นาที
  20:54 20:54 大连北站 Dalian North Railway Station
  เดิน( 10นาที
  21:04 03:04 大连北 Dalianbei
  G2625/G2628 次 Train G2625/G2628
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (6ครั้ง1นาที
  09:05 15:35 石家庄 Shijiazhuang
  P97 次 Train P97
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (1นาที
  15:36 15:36 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  15:46 广州南站 Guangzhou South Railway Station
cntlog