2020/11/26  04:32  ออกเดินทาง
1
07:12 - 20:43
13ครั้ง31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
2
07:12 - 20:47
13ครั้ง35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
3
06:32 - 20:47
14ครั้ง15นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
4
06:32 - 20:55
14ครั้ง23นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 1. 1
  07:12 - 20:43
  13ครั้ง31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  07:12 机场 Dalian International Airport
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 海之韵 Haizhiyun
  (19นาที
  07:31 07:38 西安路 Xian Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 姚家 Yaojia
  (2นาที
  07:40 07:44 兴工街 Xinggong Street
  大连有轨电车201路 Dalian Tram Route 201
  เดินทางไปยัง 海之韵公园 Haizhiyun Park
  (16นาที
  08:00 08:00 大连火车站〔有轨电车〕 Dalian Railway Station[Tram]
  เดิน( 40นาที
  08:40 08:41 大连 Dalian
  G1251/G1254 次 Train G1251/G1254
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (7ครั้ง32นาที
  16:13 16:44 徐州东 Xuzhoudong
  G7295/G7298 次 Train G7295/G7298
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (2ครั้ง43นาที
  19:27 19:27 上海 Shanghai
  เดิน( 13นาที
  19:40 19:41 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 莘庄 Xinzhuang
  (18นาที
  19:59 20:03 徐家汇 Xujiahui
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 迪士尼 Disney Resort
  (40นาที
  20:43 迪士尼 Disney Resort
 2. 2
  07:12 - 20:47
  13ครั้ง35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  07:12 机场 Dalian International Airport
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 海之韵 Haizhiyun
  (19นาที
  07:31 07:38 西安路 Xian Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 姚家 Yaojia
  (2นาที
  07:40 07:44 兴工街 Xinggong Street
  大连有轨电车201路 Dalian Tram Route 201
  เดินทางไปยัง 海之韵公园 Haizhiyun Park
  (16นาที
  08:00 08:00 大连火车站〔有轨电车〕 Dalian Railway Station[Tram]
  เดิน( 40นาที
  08:40 08:41 大连 Dalian
  G1251/G1254 次 Train G1251/G1254
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (6ครั้ง20นาที
  15:01 16:24 济南西 Jinanxi
  G11 次 Train G11
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (3ครั้ง4นาที
  19:28 19:28 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 13นาที
  19:41 19:42 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (19นาที
  20:01 20:05 交通大学 Jiao Tong University
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 迪士尼 Disney Resort
  (42นาที
  20:47 迪士尼 Disney Resort
 3. 3
  06:32 - 20:47
  14ครั้ง15นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  06:32 机场 Dalian International Airport
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 海之韵 Haizhiyun
  (19นาที
  06:51 06:58 西安路 Xian Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 姚家 Yaojia
  (26นาที
  07:24 07:24 大连北站 Dalian North Railway Station
  เดิน( 40นาที
  08:04 08:13 大连北 Dalianbei
  G2625/G2628 次 Train G2625/G2628
  เดินทางไปยัง 天津西 Tianjinxi
  (4ครั้ง47นาที
  13:00 13:47 天津西 Tianjinxi
  G173 次 Train G173
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1ครั้ง19นาที
  15:06 16:24 济南西 Jinanxi
  G11 次 Train G11
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (3ครั้ง4นาที
  19:28 19:28 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 13นาที
  19:41 19:42 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (19นาที
  20:01 20:05 交通大学 Jiao Tong University
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 迪士尼 Disney Resort
  (42นาที
  20:47 迪士尼 Disney Resort
 4. 4
  06:32 - 20:55
  14ครั้ง23นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  06:32 机场 Dalian International Airport
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 海之韵 Haizhiyun
  (19นาที
  06:51 06:58 西安路 Xian Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 姚家 Yaojia
  (26นาที
  07:24 07:24 大连北站 Dalian North Railway Station
  เดิน( 40นาที
  08:04 08:13 大连北 Dalianbei
  G2625/G2628 次 Train G2625/G2628
  เดินทางไปยัง 天津西 Tianjinxi
  (4ครั้ง47นาที
  13:00 13:47 天津西 Tianjinxi
  G173 次 Train G173
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1ครั้ง19นาที
  15:06 16:24 济南西 Jinanxi
  G11 次 Train G11
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (3ครั้ง4นาที
  19:28 19:28 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 13นาที
  19:41 19:45 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (21นาที
  20:06 20:09 江苏路 Jiangsu Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 迪士尼 Disney Resort
  (46นาที
  20:55 迪士尼 Disney Resort
cntlog