1
12:24 - 07:14
18ครั้ง50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
2
11:18 - 07:14
19ครั้ง56นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
12:48 - 07:34
18ครั้ง46นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 1. 1
  12:24 - 07:14
  18ครั้ง50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  12:24 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  12:34 18:34 广州南 Guangzhounan
  P98 次 Train P98
  เดินทางไปยัง 北京 Beijing
  (16นาที
  18:50 18:50 北京西 Beijingxi
  เดิน( 10นาที
  19:00 19:03 北京西站 Beijing West Railway Station
  北京地铁7号線 Beijing Subway Line 7
  เดินทางไปยัง 焦化厂 Jiaohuachang
  (9นาที
  19:12 19:15 菜市口 Caishikou
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  เดินทางไปยัง 公益西桥 Gongyixiqiao
  (5นาที
  19:20 19:20 北京南站 Beijing South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  19:30 01:30 北京南 Beijing South
  G496/G497 次 Train G496/G497
  เดินทางไปยัง 大连北 Dalianbei
  (4ครั้ง34นาที
  06:04 06:04 大连北 Dalianbei
  เดิน( 10นาที
  06:14 06:21 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河口 Hekou
  (26นาที
  06:47 06:55 西安路 Xian Road
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 辛寨子 Xinzhaizi
  (19นาที
  07:14 机场 Dalian International Airport
 2. 2
  11:18 - 07:14
  19ครั้ง56นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  11:18 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  11:28 17:28 广州南 Guangzhounan
  P98 次 Train P98
  เดินทางไปยัง 北京西 Beijingxi
  (1นาที
  17:29 23:59 石家庄 Shijiazhuang
  G2626/G2627 次 Train G2626/G2627
  เดินทางไปยัง 大连北 Dalianbei
  (6ครั้ง9นาที
  06:08 06:08 大连北 Dalianbei
  เดิน( 10นาที
  06:18 06:21 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河口 Hekou
  (26นาที
  06:47 06:55 西安路 Xian Road
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 辛寨子 Xinzhaizi
  (19นาที
  07:14 机场 Dalian International Airport
 3. 3
  12:48 - 07:34
  18ครั้ง46นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  12:48 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  12:58 18:58 广州南 Guangzhounan
  P98 次 Train P98
  เดินทางไปยัง 北京 Beijing
  (16นาที
  19:14 19:14 北京西 Beijingxi
  เดิน( 10นาที
  19:24 19:27 北京西站 Beijing West Railway Station
  北京地铁7号線 Beijing Subway Line 7
  เดินทางไปยัง 焦化厂 Jiaohuachang
  (9นาที
  19:36 19:39 菜市口 Caishikou
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  เดินทางไปยัง 公益西桥 Gongyixiqiao
  (5นาที
  19:44 19:44 北京南站 Beijing South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  19:54 01:54 北京南 Beijing South
  G496/G497 次 Train G496/G497
  เดินทางไปยัง 大连北 Dalianbei
  (4ครั้ง34นาที
  06:28 06:28 大连北 Dalianbei
  เดิน( 10นาที
  06:38 06:41 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河口 Hekou
  (26นาที
  07:07 07:15 西安路 Xian Road
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 辛寨子 Xinzhaizi
  (19นาที
  07:34 机场 Dalian International Airport
cntlog