2020/04/10  22:53  ออกเดินทาง
1
23:02 - 18:24
19ครั้ง22นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 7
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. walk
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
 24. train
 25.  > 
2
22:59 - 18:24
19ครั้ง25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 7
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. walk
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
 24. train
 25.  > 
3
22:55 - 18:34
19ครั้ง39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 8
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. walk
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. walk
 23.  > 
 24. train
 25.  > 
 26. train
 27.  > 
4
22:57 - 19:24
20ครั้ง27นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 1. 1
  23:02 - 18:24
  19ครั้ง22นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 7
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. walk
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  24. train
  25.  > 
  23:02 黄沙 Huangsha
  广州地铁6号线 Guangzhou Metro Line 6
  เดินทางไปยัง 香雪 Xiangxue
  (3นาที
  23:05 23:10 海珠广场 Haizhu Square
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (22นาที
  23:32 23:32 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  23:42 05:42 广州南 Guangzhounan
  P98 次 Train P98
  เดินทางไปยัง 北京 Beijing
  (16นาที
  05:58 05:58 北京西 Beijingxi
  เดิน( 10นาที
  06:08 06:12 北京西站 Beijing West Railway Station
  北京地铁7号線 Beijing Subway Line 7
  เดินทางไปยัง 焦化厂 Jiaohuachang
  (9นาที
  06:21 06:27 菜市口 Caishikou
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  เดินทางไปยัง 公益西桥 Gongyixiqiao
  (5นาที
  06:32 06:32 北京南站 Beijing South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  06:42 12:42 北京南 Beijing South
  G496/G497 次 Train G496/G497
  เดินทางไปยัง 大连北 Dalianbei
  (4ครั้ง34นาที
  17:16 17:16 大连北 Dalianbei
  เดิน( 10นาที
  17:26 17:31 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河口 Hekou
  (26นาที
  17:57 18:05 西安路 Xian Road
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 辛寨子 Xinzhaizi
  (19นาที
  18:24 机场 Dalian International Airport
 2. 2
  22:59 - 18:24
  19ครั้ง25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 7
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. walk
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  24. train
  25.  > 
  22:59 黄沙 Huangsha
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (6นาที
  23:05 23:11 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (25นาที
  23:36 23:36 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  23:46 05:46 广州南 Guangzhounan
  P98 次 Train P98
  เดินทางไปยัง 北京 Beijing
  (16นาที
  06:02 06:02 北京西 Beijingxi
  เดิน( 10นาที
  06:12 06:15 北京西站 Beijing West Railway Station
  北京地铁7号線 Beijing Subway Line 7
  เดินทางไปยัง 焦化厂 Jiaohuachang
  (9นาที
  06:24 06:27 菜市口 Caishikou
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  เดินทางไปยัง 公益西桥 Gongyixiqiao
  (5นาที
  06:32 06:32 北京南站 Beijing South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  06:42 12:42 北京南 Beijing South
  G496/G497 次 Train G496/G497
  เดินทางไปยัง 大连北 Dalianbei
  (4ครั้ง34นาที
  17:16 17:16 大连北 Dalianbei
  เดิน( 10นาที
  17:26 17:31 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河口 Hekou
  (26นาที
  17:57 18:05 西安路 Xian Road
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 辛寨子 Xinzhaizi
  (19นาที
  18:24 机场 Dalian International Airport
 3. 3
  22:55 - 18:34
  19ครั้ง39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 8
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. walk
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. walk
  23.  > 
  24. train
  25.  > 
  26. train
  27.  > 
  22:55 黄沙 Huangsha
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (6นาที
  23:01 23:07 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (25นาที
  23:32 23:32 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  23:42 05:42 广州南 Guangzhounan
  P98 次 Train P98
  เดินทางไปยัง 北京 Beijing
  (16นาที
  05:58 05:58 北京西 Beijingxi
  เดิน( 10นาที
  06:08 06:12 北京西站 Beijing West Railway Station
  北京地铁9号線 Beijing Subway Line 9
  เดินทางไปยัง 国家图书馆 National Library
  (2นาที
  06:14 06:17 军事博物馆 Military Museum
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 四惠东 Sihui East
  (8นาที
  06:25 06:32 西单 Xidan
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  เดินทางไปยัง 公益西桥 Gongyixiqiao
  (8นาที
  06:40 06:40 北京南站 Beijing South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  06:50 12:50 北京南 Beijing South
  G496/G497 次 Train G496/G497
  เดินทางไปยัง 大连北 Dalianbei
  (4ครั้ง34นาที
  17:24 17:24 大连北 Dalianbei
  เดิน( 10นาที
  17:34 17:41 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河口 Hekou
  (26นาที
  18:07 18:15 西安路 Xian Road
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 辛寨子 Xinzhaizi
  (19นาที
  18:34 机场 Dalian International Airport
 4. 4
  22:57 - 19:24
  20ครั้ง27นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  22:57 黄沙 Huangsha
  广州地铁6号线 Guangzhou Metro Line 6
  เดินทางไปยัง 香雪 Xiangxue
  (3นาที
  23:00 23:06 海珠广场 Haizhu Square
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (22นาที
  23:28 23:28 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  23:38 05:38 广州南 Guangzhounan
  P98 次 Train P98
  เดินทางไปยัง 北京西 Beijingxi
  (1นาที
  05:39 12:09 石家庄 Shijiazhuang
  G2626/G2627 次 Train G2626/G2627
  เดินทางไปยัง 大连北 Dalianbei
  (6ครั้ง9นาที
  18:18 18:18 大连北 Dalianbei
  เดิน( 10นาที
  18:28 18:31 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河口 Hekou
  (26นาที
  18:57 19:05 西安路 Xian Road
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 辛寨子 Xinzhaizi
  (19นาที
  19:24 机场 Dalian International Airport
cntlog