2020/04/04  02:56  ออกเดินทาง
1
06:00 - 06:14
24ครั้ง14นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
06:00 - 06:14
24ครั้ง14นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
13:10 - 07:14
18ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
4
13:05 - 07:14
18ครั้ง9นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 1. 1
  06:00 - 06:14
  24ครั้ง14นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  06:00 迪士尼 Disney Resort
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 花桥 Huaqiao
  (46นาที
  06:46 06:51 江苏路 Jiangsu Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 徐泾东 East Xujing
  (21นาที
  07:12 07:12 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  เดิน( 10นาที
  07:22 13:22 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  G1252/G1253 次 Train G1252/G1253
  เดินทางไปยัง 大连北 Dalianbei
  (9ครั้ง39นาที
  23:01 23:01 大连北 Dalianbei
  เดิน( 10นาที
  23:11 23:21 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河口 Hekou
  (26นาที
  23:47 05:55 西安路 Xian Road
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 辛寨子 Xinzhaizi
  (19นาที
  06:14 机场 Dalian International Airport
 2. 2
  06:00 - 06:14
  24ครั้ง14นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  06:00 迪士尼 Disney Resort
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 花桥 Huaqiao
  (42นาที
  06:42 06:52 交通大学 Jiao Tong University
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 航中路 Hangzhong Road
  (19นาที
  07:11 07:11 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  เดิน( 10นาที
  07:21 13:21 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  G1252/G1253 次 Train G1252/G1253
  เดินทางไปยัง 大连北 Dalianbei
  (9ครั้ง39นาที
  23:00 23:00 大连北 Dalianbei
  เดิน( 10นาที
  23:10 23:21 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河口 Hekou
  (26นาที
  23:47 05:55 西安路 Xian Road
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 辛寨子 Xinzhaizi
  (19นาที
  06:14 机场 Dalian International Airport
 3. 3
  13:10 - 07:14
  18ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  13:10 迪士尼 Disney Resort
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 花桥 Huaqiao
  (42นาที
  13:52 13:55 交通大学 Jiao Tong University
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 航中路 Hangzhong Road
  (19นาที
  14:14 14:14 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  เดิน( 10นาที
  14:24 20:24 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  G1252/G1253 次 Train G1252/G1253
  เดินทางไปยัง 大连北 Dalianbei
  (9ครั้ง39นาที
  06:03 06:03 大连北 Dalianbei
  เดิน( 10นาที
  06:13 06:21 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河口 Hekou
  (26นาที
  06:47 06:55 西安路 Xian Road
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 辛寨子 Xinzhaizi
  (19นาที
  07:14 机场 Dalian International Airport
 4. 4
  13:05 - 07:14
  18ครั้ง9นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  13:05 迪士尼 Disney Resort
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 花桥 Huaqiao
  (46นาที
  13:51 13:54 江苏路 Jiangsu Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 徐泾东 East Xujing
  (21นาที
  14:15 14:15 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  เดิน( 10นาที
  14:25 20:25 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  G1252/G1253 次 Train G1252/G1253
  เดินทางไปยัง 大连北 Dalianbei
  (9ครั้ง39นาที
  06:04 06:04 大连北 Dalianbei
  เดิน( 10นาที
  06:14 06:21 大连北站 Dalian North Railway Station
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河口 Hekou
  (26นาที
  06:47 06:55 西安路 Xian Road
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 辛寨子 Xinzhaizi
  (19นาที
  07:14 机场 Dalian International Airport
cntlog