Airport Hotel

ข้อมูลการจองAirport Hotelและข้อมูลการเดินทาง
ที่อยู่
ชานตง ชิงเต่าNo.117- Minhang Road- Liuting International Airport
สถานีที่ใกล้ที่สุด
เกี่ยวกับ 51 นาทีจาก 城阳批发市场 ด้วยการเดินเท้า
สำรอง

ข้อมูลการเปลี่ยนรถไฟ

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog