2019/10/14  10:41  ออกเดินทาง
1
10:48 - 11:21
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
10:48 - 11:21
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:48 - 11:21
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:48 Lindberghplatz
  TRM 10
  เดินทางไปยัง Lowenplatz 
  (12นาที
  11:00 11:10 Milchbuck
  TRM 7
  เดินทางไปยัง Stettbach Station 
  (11นาที
  11:21 Stettbach Station
 2. 2
  10:48 - 11:21
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:48 Lindberghplatz
  TRM 10
  เดินทางไปยัง Lowenplatz 
  (12นาที
  11:00 11:06 Milchbuck
  TRM 9
  เดินทางไปยัง Hirzenbach 
  (4นาที
  11:10 11:14 Schorlistrasse
  TRM 7
  เดินทางไปยัง Stettbach Station 
  (7นาที
  11:21 Stettbach Station
cntlog