2019/09/21  09:36  ออกเดินทาง
1
09:37 - 10:16
39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
09:37 - 10:22
45นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
09:37 - 10:30
53นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  09:37 - 10:16
  39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:37 Frankental
  TRM 13
  เดินทางไปยัง Albisgutli 
  (23นาที
  10:00 10:07 Bahnhofstrasse/Central Station
  TRM 6
  เดินทางไปยัง Zoo 
  (9นาที
  10:16 Platte
 2. 2
  09:37 - 10:22
  45นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  09:37 Frankental
  TRM 13
  เดินทางไปยัง Albisgutli 
  (26นาที
  10:03 10:07 Paradeplatz
  TRM 8
  เดินทางไปยัง Klusplatz 
  (3นาที
  10:10 10:14 Burkliplatz
  TRM 5
  เดินทางไปยัง Zoo 
  (8นาที
  10:22 Platte
 3. 3
  09:37 - 10:30
  53นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:37 Frankental
  TRM 13
  เดินทางไปยัง Albisgutli 
  (30นาที
  10:07 10:17 Enge Station/Bederstrasse
  TRM 5
  เดินทางไปยัง Zoo 
  (13นาที
  10:30 Platte
cntlog