2021/07/27  01:36  ออกเดินทาง
1
07:19 - 08:01
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
07:19 - 08:02
43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
3
07:19 - 08:04
45นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
07:19 - 08:08
49นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  07:19 - 08:01
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  07:19 Bourget
  Tram62
  เดินทางไปยัง kerkhof van jette Jette Cemetery
  (11นาที
  07:30 07:34 Meiser
  Tram7
  เดินทางไปยัง Vanderkindere 
  (5นาที
  07:39 07:39 Montgomery[Tram]
  เดิน( 8นาที
  07:47 07:47 Montgomery[Metro]
  Metro1
  เดินทางไปยัง Weststation[Metro] West Station[Metro]
  (6นาที
  07:53 07:57 Kunst-Wet Arts-Loi
  Metro2
  เดินทางไปยัง Simonis[Metro] 
  (4นาที
  08:01 Louiza[Metro] Louise[Metro]
 2. 2
  07:19 - 08:02
  43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  07:19 Bourget
  Tram62
  เดินทางไปยัง kerkhof van jette Jette Cemetery
  (17นาที
  07:36 07:42 Robiano
  Tram92
  เดินทางไปยัง Fort-Jaco 
  (15นาที
  07:57 07:57 Louiza[Tram] Louise[Tram]
  เดิน( 5นาที
  08:02 Louiza[Metro] Louise[Metro]
 3. 3
  07:19 - 08:04
  45นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  07:19 Bourget
  Tram62
  เดินทางไปยัง kerkhof van jette Jette Cemetery
  (17นาที
  07:36 07:42 Robiano
  Tram92
  เดินทางไปยัง Fort-Jaco 
  (5นาที
  07:47 07:47 Kruidtuin[Tram] Botanical[Tram]
  เดิน( 8นาที
  07:55 07:57 Kruidtuin[Metro] Botanical[Metro]
  Metro6
  เดินทางไปยัง Koning Boudewijn Roi Baudouin
  (7นาที
  08:04 Louiza[Metro] Louise[Metro]
 4. 4
  07:19 - 08:08
  49นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  07:19 Bourget
  Tram62
  เดินทางไปยัง kerkhof van jette Jette Cemetery
  (17นาที
  07:36 07:42 Robiano
  Tram92
  เดินทางไปยัง Fort-Jaco 
  (5นาที
  07:47 07:47 Kruidtuin[Tram] Botanical[Tram]
  เดิน( 8นาที
  07:55 08:00 Kruidtuin[Metro] Botanical[Metro]
  Metro2
  เดินทางไปยัง Simonis[Metro] 
  (8นาที
  08:08 Louiza[Metro] Louise[Metro]
cntlog