2019/09/20  18:48  ออกเดินทาง
1
18:58 - 19:38
40นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
2
18:48 - 19:38
50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
3
19:24 - 19:48
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. ferry
 7.  > 
4
19:23 - 19:48
25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. ferry
 7.  > 
 1. 1
  18:58 - 19:38
  40นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  18:58 Town Hall
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Hurstville-Bondi Junction)
  เดินทางไปยัง Helensburgh 
  (3นาที
  19:01 19:01 Central
  เดิน( 4นาที
  19:05 19:10 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  เดินทางไปยัง Dulwich Hill[Light Rail] 
  (10นาที
  19:20 19:20 Pyrmont Bay
  เดิน( 2นาที
  19:22 19:30 Pyrmont Bay[Ferry]
  F4 Cross Harbour(Pyrmont Bay-Rose Bay)0645
  เดินทางไปยัง Watsons Bay 
  (8นาที
  19:38 Barangaroo
 2. 2
  18:48 - 19:38
  50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  18:48 Town Hall
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Hurstville-Bondi Junction)
  เดินทางไปยัง Helensburgh 
  (3นาที
  18:51 18:51 Central
  เดิน( 4นาที
  18:55 19:00 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  เดินทางไปยัง Dulwich Hill[Light Rail] 
  (10นาที
  19:10 19:10 Pyrmont Bay
  เดิน( 2นาที
  19:12 19:30 Pyrmont Bay[Ferry]
  F4 Cross Harbour(Pyrmont Bay-Rose Bay)0645
  เดินทางไปยัง Watsons Bay 
  (8นาที
  19:38 Barangaroo
 3. 3
  19:24 - 19:48
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. ferry
  7.  > 
  19:24 Town Hall
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  เดินทางไปยัง Museum 
  (6นาที
  19:30 19:30 Circular Quay
  เดิน( 1นาที
  19:31 19:37 Circular Quay[Ferry]
  F3 Parramatta River(Circular Quay-Sydney Olympic Park)0937
  เดินทางไปยัง Parramatta[Ferry] 
  (11นาที
  19:48 Barangaroo
 4. 4
  19:23 - 19:48
  25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. ferry
  7.  > 
  19:23 Town Hall
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  เดินทางไปยัง Macarthur 
  (5นาที
  19:28 19:28 Circular Quay
  เดิน( 1นาที
  19:29 19:37 Circular Quay[Ferry]
  F3 Parramatta River(Circular Quay-Sydney Olympic Park)0937
  เดินทางไปยัง Parramatta[Ferry] 
  (11นาที
  19:48 Barangaroo
cntlog