2019/10/23  06:36  ออกเดินทาง
1
06:01 - 06:29
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:58 - 06:29
31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
05:52 - 06:29
37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
05:37 - 06:29
52นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:01 - 06:29
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:01 Sydney International Airport
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  เดินทางไปยัง Macarthur 
  (2นาที
  06:03 06:06 Wolli Creek
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0523
  เดินทางไปยัง Bondi Junction 
  (11นาที
  06:17 06:24 Redfern
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Town Hall)BNK0644
  เดินทางไปยัง Liverpool 
  (5นาที
  06:29 Warwick Farm
 2. 2
  05:58 - 06:29
  31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:58 Sydney International Airport
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  เดินทางไปยัง Town Hall 
  (13นาที
  06:11 06:20 Central
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Town Hall)BNK0644
  เดินทางไปยัง Liverpool 
  (9นาที
  06:29 Warwick Farm
 3. 3
  05:52 - 06:29
  37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:52 Sydney International Airport
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  เดินทางไปยัง Town Hall 
  (13นาที
  06:05 06:20 Central
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Town Hall)BNK0644
  เดินทางไปยัง Liverpool 
  (9นาที
  06:29 Warwick Farm
 4. 4
  05:37 - 06:29
  52นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:37 Sydney International Airport
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  เดินทางไปยัง Town Hall 
  (13นาที
  05:50 06:20 Central
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Town Hall)BNK0644
  เดินทางไปยัง Liverpool 
  (9นาที
  06:29 Warwick Farm
cntlog