2019/11/19  17:20  ออกเดินทาง
1
16:34 - 16:57
23นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
16:33 - 16:57
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
16:20 - 16:57
37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  16:34 - 16:57
  23นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:34 Eastwood
  Central Coast/Newcastle Line(Newcastle Interchange-Central)0423
  เดินทางไปยัง Central 
  (10นาที
  16:44 16:48 Strathfield
  T2 Inner West/Leppington Line(Museum-Parramatta)1559
  เดินทางไปยัง Museum 
  (9นาที
  16:57 Summer Hill
 2. 2
  16:33 - 16:57
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:33 Eastwood
  T1 Northern Line(Hornsby-Central)0520
  เดินทางไปยัง Chatswood 
  (10นาที
  16:43 16:48 Strathfield
  T2 Inner West/Leppington Line(Museum-Parramatta)1559
  เดินทางไปยัง Museum 
  (9นาที
  16:57 Summer Hill
 3. 3
  16:20 - 16:57
  37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:20 Eastwood
  T1 Northern Line(Epping-Chatswood)0417
  เดินทางไปยัง Chatswood 
  (24นาที
  16:44 16:51 Burwood
  T2 Inner West/Leppington Line(Museum-Parramatta)1559
  เดินทางไปยัง Museum 
  (6นาที
  16:57 Summer Hill
cntlog