2020/09/24  08:23  ออกเดินทาง
1
08:45 - 09:22
37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
08:24 - 09:22
58นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
08:51 - 09:27
36นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
08:40 - 09:57
1ครั้ง17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  08:45 - 09:22
  37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:45 Central[Light Rail]
  เดิน( 1นาที
  08:46 08:49 Central
  T1 North Shore/Northern Line(Hornsby-Parramatta)0511
  เดินทางไปยัง Parramatta 
  (14นาที
  09:03 09:07 Lidcombe
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  เดินทางไปยัง Museum 
  (15นาที
  09:22 Bankstown
 2. 2
  08:24 - 09:22
  58นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  08:24 Central[Light Rail]
  เดิน( 1นาที
  08:25 08:28 Central
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Bondi Junction)0403
  เดินทางไปยัง Helensburgh 
  (3นาที
  08:31 08:51 Redfern
  T1 North Shore/Northern Line(Hornsby-Parramatta)0511
  เดินทางไปยัง Parramatta 
  (12นาที
  09:03 09:07 Lidcombe
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  เดินทางไปยัง Museum 
  (15นาที
  09:22 Bankstown
 3. 3
  08:51 - 09:27
  36นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:51 Central[Light Rail]
  เดิน( 1นาที
  08:52 08:55 Central
  T3 Bankstown Line(Liverpool-Museum)0816
  เดินทางไปยัง Liverpool 
  (32นาที
  09:27 Bankstown
 4. 4
  08:40 - 09:57
  1ครั้ง17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  08:40 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  เดินทางไปยัง Dulwich Hill[Light Rail] 
  (36นาที
  09:16 09:16 Dulwich Hill[Light Rail]
  เดิน( 5นาที
  09:21 09:21 Dulwich Hill
  T3 Bankstown Line(Town Hall-Lidcombe)0430
  เดินทางไปยัง Town Hall 
  (3นาที
  09:24 09:41 Marrickville
  T3 Bankstown Line(Liverpool-Museum)0816
  เดินทางไปยัง Liverpool 
  (16นาที
  09:57 Bankstown
cntlog