2020/08/13  06:56  ออกเดินทาง
1
07:03 - 07:53
50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
07:03 - 07:53
50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
07:03 - 07:53
50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
4
07:03 - 08:08
1ครั้ง5นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  07:03 - 07:53
  50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  07:03 Arlington
  L1 Dulwich Hill Line
  เดินทางไปยัง Central[Light Rail] 
  (2นาที
  07:05 07:05 Lewisham West
  เดิน( 8นาที
  07:13 07:15 Lewisham
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0417
  เดินทางไปยัง Museum 
  (14นาที
  07:29 07:33 Central
  T8 Airport Line(Revesby-Town Hall)0543
  เดินทางไปยัง Macarthur 
  (20นาที
  07:53 Bardwell Park
 2. 2
  07:03 - 07:53
  50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  07:03 Arlington
  L1 Dulwich Hill Line
  เดินทางไปยัง Dulwich Hill[Light Rail] 
  (3นาที
  07:06 07:06 Dulwich Hill[Light Rail]
  เดิน( 5นาที
  07:11 07:20 Dulwich Hill
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  เดินทางไปยัง Museum 
  (5นาที
  07:25 07:33 Sydenham
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Hurstville-Bondi Junction)
  เดินทางไปยัง Helensburgh 
  (7นาที
  07:40 07:48 Wolli Creek
  T8 Airport Line(Revesby-Town Hall)0543
  เดินทางไปยัง Macarthur 
  (5นาที
  07:53 Bardwell Park
 3. 3
  07:03 - 07:53
  50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  07:03 Arlington
  L1 Dulwich Hill Line
  เดินทางไปยัง Dulwich Hill[Light Rail] 
  (3นาที
  07:06 07:06 Dulwich Hill[Light Rail]
  เดิน( 5นาที
  07:11 07:20 Dulwich Hill
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  เดินทางไปยัง Museum 
  (5นาที
  07:25 07:37 Sydenham
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Bondi Junction)0403
  เดินทางไปยัง Helensburgh 
  (3นาที
  07:40 07:48 Wolli Creek
  T8 Airport Line(Revesby-Town Hall)0543
  เดินทางไปยัง Macarthur 
  (5นาที
  07:53 Bardwell Park
 4. 4
  07:03 - 08:08
  1ครั้ง5นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:03 Arlington
  L1 Dulwich Hill Line
  เดินทางไปยัง Central[Light Rail] 
  (33นาที
  07:36 07:36 Central[Light Rail]
  เดิน( 4นาที
  07:40 07:48 Central
  T8 Airport Line(Revesby-Town Hall)0543
  เดินทางไปยัง Macarthur 
  (20นาที
  08:08 Bardwell Park
cntlog