2020/08/13  06:59  ออกเดินทาง
1
08:16 - 09:04
48นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. ferry
 9.  > 
2
08:10 - 09:04
54นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
3
08:00 - 09:04
1ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
4
07:00 - 09:04
2ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
 1. 1
  08:16 - 09:04
  48นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. ferry
  9.  > 
  08:16 Dulwich Hill[Light Rail]
  เดิน( 2นาที
  08:18 08:21 Dulwich Hill
  T3 Bankstown Line(Town Hall-Lidcombe)0430
  เดินทางไปยัง Town Hall 
  (25นาที
  08:46 08:46 Circular Quay
  เดิน( 1นาที
  08:47 08:57 Circular Quay[Ferry]
  F7 Double Bay(Circular Quay[Ferry]-Double Bay)0857
  เดินทางไปยัง Double Bay 
  (7นาที
  09:04 Garden Island
 2. 2
  08:10 - 09:04
  54นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  08:10 Dulwich Hill[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  เดินทางไปยัง Central[Light Rail] 
  (5นาที
  08:15 08:15 Lewisham West
  เดิน( 8นาที
  08:23 08:26 Lewisham
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0657
  เดินทางไปยัง Museum 
  (22นาที
  08:48 08:48 Circular Quay
  เดิน( 1นาที
  08:49 08:57 Circular Quay[Ferry]
  F7 Double Bay(Circular Quay[Ferry]-Double Bay)0857
  เดินทางไปยัง Double Bay 
  (7นาที
  09:04 Garden Island
 3. 3
  08:00 - 09:04
  1ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  08:00 Dulwich Hill[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  เดินทางไปยัง Central[Light Rail] 
  (36นาที
  08:36 08:36 Central[Light Rail]
  เดิน( 4นาที
  08:40 08:41 Central
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  เดินทางไปยัง Town Hall 
  (8นาที
  08:49 08:49 Circular Quay
  เดิน( 1นาที
  08:50 08:57 Circular Quay[Ferry]
  F7 Double Bay(Circular Quay[Ferry]-Double Bay)0857
  เดินทางไปยัง Double Bay 
  (7นาที
  09:04 Garden Island
 4. 4
  07:00 - 09:04
  2ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  07:00 Dulwich Hill[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  เดินทางไปยัง Central[Light Rail] 
  (36นาที
  07:36 07:36 Central[Light Rail]
  เดิน( 4นาที
  07:40 07:50 Central
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  เดินทางไปยัง Museum 
  (10นาที
  08:00 08:00 Circular Quay
  เดิน( 1นาที
  08:01 08:57 Circular Quay[Ferry]
  F7 Double Bay(Circular Quay[Ferry]-Double Bay)0857
  เดินทางไปยัง Double Bay 
  (7นาที
  09:04 Garden Island
cntlog