2019/07/18  06:00  Avgång
1
16:21 - 18:19
1h58min
Antal överföringar: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:42 - 20:49
2h7min
Antal överföringar: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  16:21 - 18:19
  1h58min
  Antal överföringar: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:21 Ma Lâm Malam 18:19 Tháp Chàm Thap Cham
 2. 2
  18:42 - 20:49
  2h7min
  Antal överföringar: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:42 Ma Lâm Malam 20:49 Tháp Chàm Thap Cham
cntlog