1
22:32 - 01:50
3h18min
Antal överföringar: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
23:45 - 02:09
2h24min
Antal överföringar: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  22:32 - 01:50
  3h18min
  Antal överföringar: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:32 Tháp Chàm Thap Cham 01:50 Bình Thuan Binh Thuan
 2. 2
  23:45 - 02:09
  2h24min
  Antal överföringar: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  23:45 Tháp Chàm Thap Cham 02:09 Bình Thuan Binh Thuan
cntlog