2020/11/30  17:19  Avgång
1
02:30 - 07:11
28h41min
Antal överföringar: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
02:30 - 07:11
28h41min
Antal överföringar: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
01:20 - 07:11
29h51min
Antal överföringar: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  02:30 - 07:11
  28h41min
  Antal överföringar: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  02:30 Tháp Chàm Thap Cham 04:45 06:11 Phu Lý Phu Ly 07:11 Giáp Bát Giap Bat
 2. 2
  02:30 - 07:11
  28h41min
  Antal överföringar: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  02:30 Tháp Chàm Thap Cham 20:11 20:22 Đong Hoi Dong Hoi 07:11 Giáp Bát Giap Bat
 3. 3
  01:20 - 07:11
  29h51min
  Antal överföringar: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  01:20 Tháp Chàm Thap Cham 07:11 Giáp Bát Giap Bat
cntlog