2020/10/24  16:18  Avgång
1
16:59 - 21:48
28h49min
Antal överföringar: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:59 - 23:48
28h49min
Antal överföringar: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  16:59 - 21:48
  28h49min
  Antal överföringar: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:59 Yên Trung Yen Trung 21:48 Sài Gòn SaiGon
 2. 2
  18:59 - 23:48
  28h49min
  Antal överföringar: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:59 Yên Trung Yen Trung 23:48 Sài Gòn SaiGon
cntlog