2020/04/05  04:09  Avgång
1
10:10 - 13:10
3h0min
Antal överföringar: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
2
10:11 - 13:19
3h8min
Antal överföringar: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
3
10:12 - 13:30
3h18min
Antal överföringar: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 1. 1
  10:10 - 13:10
  3h0min
  Antal överföringar: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10:10 恩施 Enshi
  D956/D957 次 Train D956/D957
  På väg till 成都东 Chengdudong
  (2h15min
  12:25 12:25 重庆北 Chongqingbei
  Gångväg( 10min
  12:35 12:38 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  På väg till 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (22min
  13:00 13:00 两路口 Lianglukou
  Gångväg( 10min
  13:10 重庆 Chongqing
 2. 2
  10:11 - 13:19
  3h8min
  Antal överföringar: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  10:11 恩施 Enshi
  D956/D957 次 Train D956/D957
  På väg till 成都东 Chengdudong
  (2h15min
  12:26 12:26 重庆北 Chongqingbei
  Gångväg( 10min
  12:36 12:39 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通环线 CRT Loop Line
  På väg till 海峡路 Haixialu
  (5min
  12:44 12:47 五里店 Wulidian
  重庆轨道交通6号线 CRT Line 6
  På väg till 茶园 Chayuan
  (7min
  12:54 13:02 小什字 Xiaoshizi
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  På väg till 尖顶坡 Jiandingpo
  (7min
  13:09 13:09 两路口 Lianglukou
  Gångväg( 10min
  13:19 重庆 Chongqing
 3. 3
  10:12 - 13:30
  3h18min
  Antal överföringar: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  10:12 恩施 Enshi
  D956/D957 次 Train D956/D957
  På väg till 成都东 Chengdudong
  (2h15min
  12:27 12:27 重庆北 Chongqingbei
  Gångväg( 10min
  12:37 12:40 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通环线 CRT Loop Line
  På väg till 重庆图书馆 Chongqing Library
  (17min
  12:57 13:01 沙坪坝 Shapingba
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  På väg till 小什字 Xiaoshizi
  (19min
  13:20 13:20 两路口 Lianglukou
  Gångväg( 10min
  13:30 重庆 Chongqing
cntlog