1
19:09 - 11:02
15h53min
Antal överföringar: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
19:09 - 11:22
16h13min
Antal överföringar: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
3
19:41 - 11:32
15h51min
Antal överföringar: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 1. 1
  19:09 - 11:02
  15h53min
  Antal överföringar: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  19:09 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  På väg till 太平园 Taipingyuan
  (14min
  19:23 19:28 太平园 Taipingyuan
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  På väg till 高朋大道 Gaopeng Avenue
  (19min
  19:47 19:47 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  Gångväg( 10min
  19:57 01:57 成都东 Chengdudong
  D1850/D1851 次 Train D1850/D1851
  På väg till 北京西 Beijingxi
  (8h23min
  10:20 10:20 广州北 Guangzhoubei
  Gångväg( 10min
  10:30 10:35 广州北站 Guangzhou North Railway Station
  广州地铁9号線 Guangzhou Metro Line 9
  På väg till 高增 Gaozeng
  (20min
  10:55 11:00 高增 Gaozeng 11:02 机场南 Airport S.
 2. 2
  19:09 - 11:22
  16h13min
  Antal överföringar: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  19:09 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  På väg till 太平园 Taipingyuan
  (14min
  19:23 19:27 太平园 Taipingyuan
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  På väg till 成都医学院 Chengdu Medical College
  (15min
  19:42 19:47 春熙路 Chunxi Road
  成都地铁2号线 Chengdu Metro Line 2
  På väg till 龙泉驿 Longquanyi
  (16min
  20:03 20:03 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  Gångväg( 10min
  20:13 02:13 成都东 Chengdudong
  D1850/D1851 次 Train D1850/D1851
  På väg till 北京西 Beijingxi
  (8h23min
  10:36 10:36 广州北 Guangzhoubei
  Gångväg( 10min
  10:46 10:53 广州北站 Guangzhou North Railway Station
  广州地铁9号線 Guangzhou Metro Line 9
  På väg till 高增 Gaozeng
  (20min
  11:13 11:20 高增 Gaozeng 11:22 机场南 Airport S.
 3. 3
  19:41 - 11:32
  15h51min
  Antal överföringar: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  19:41 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  På väg till 太平园 Taipingyuan
  (14min
  19:55 19:58 太平园 Taipingyuan
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  På väg till 高朋大道 Gaopeng Avenue
  (19min
  20:17 20:17 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  Gångväg( 10min
  20:27 02:27 成都东 Chengdudong
  D1850/D1851 次 Train D1850/D1851
  På väg till 北京西 Beijingxi
  (8h23min
  10:50 10:50 广州北 Guangzhoubei
  Gångväg( 10min
  11:00 11:05 广州北站 Guangzhou North Railway Station
  广州地铁9号線 Guangzhou Metro Line 9
  På väg till 高增 Gaozeng
  (20min
  11:25 11:30 高增 Gaozeng 11:32 机场南 Airport S.
cntlog