1
06:23 - 21:49
15h26min
Antal överföringar: 7
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
2
06:23 - 21:49
15h26min
Antal överföringar: 7
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
3
06:23 - 22:09
15h46min
Antal överföringar: 7
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
4
06:23 - 22:19
15h56min
Antal överföringar: 7
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 1. 1
  06:23 - 21:49
  15h26min
  Antal överföringar: 7
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  06:23 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  På väg till 东部汽车站 East Coach Station
  (13min
  06:36 06:44 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  På väg till 西山公園 Western Hills Park
  (13min
  06:57 07:02 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  På väg till 大学城南 University Town(South)
  (43min
  07:45 07:48 春融街 Chunrong St.
  昆明地铁1号线(春融街-昆明南火车站) Kunming Rail Transit Line 1(Chunrong St.-Kunming South St.)
  På väg till 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  (11min
  07:59 07:59 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  Gångväg( 40min
  08:39 08:41 昆明南 Kunmingnan
  G1682/G1683 次 Train G1682/G1683
  På väg till 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (6h6min
  14:47 15:22 长沙南 Changshanan
  G1334/G1335 次 Train G1334/G1335
  På väg till 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (5h34min
  20:56 20:56 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Gångväg( 13min
  21:09 21:12 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  På väg till 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (17min
  21:29 21:33 虹桥路 Hongqiao Road
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  På väg till 延安西路 West Yanan Road
  (16min
  21:49 上海火车站 Shanghai Railway Station
 2. 2
  06:23 - 21:49
  15h26min
  Antal överföringar: 7
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  06:23 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  På väg till 东部汽车站 East Coach Station
  (13min
  06:36 06:44 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  På väg till 西山公園 Western Hills Park
  (13min
  06:57 07:02 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  På väg till 大学城南 University Town(South)
  (43min
  07:45 07:48 春融街 Chunrong St.
  昆明地铁1号线(春融街-昆明南火车站) Kunming Rail Transit Line 1(Chunrong St.-Kunming South St.)
  På väg till 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  (11min
  07:59 07:59 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  Gångväg( 40min
  08:39 08:46 昆明南 Kunmingnan
  G1538 次 Train G1538
  På väg till 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (5h57min
  14:43 15:22 长沙南 Changshanan
  G1334/G1335 次 Train G1334/G1335
  På väg till 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (5h34min
  20:56 20:56 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Gångväg( 13min
  21:09 21:15 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  På väg till 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (19min
  21:34 21:37 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai)
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  På väg till 金沙江路 Jinshajiang Road
  (12min
  21:49 上海火车站 Shanghai Railway Station
 3. 3
  06:23 - 22:09
  15h46min
  Antal överföringar: 7
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  06:23 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  På väg till 东部汽车站 East Coach Station
  (13min
  06:36 06:44 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  På väg till 西山公園 Western Hills Park
  (13min
  06:57 07:02 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  På väg till 大学城南 University Town(South)
  (43min
  07:45 07:48 春融街 Chunrong St.
  昆明地铁1号线(春融街-昆明南火车站) Kunming Rail Transit Line 1(Chunrong St.-Kunming South St.)
  På väg till 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  (11min
  07:59 07:59 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  Gångväg( 40min
  08:39 08:41 昆明南 Kunmingnan
  G1682/G1683 次 Train G1682/G1683
  På väg till 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (6h6min
  14:47 15:27 长沙南 Changshanan
  G1502 次 Train G1502
  På väg till 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (5h48min
  21:15 21:15 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Gångväg( 13min
  21:28 21:30 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  På väg till 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (17min
  21:47 21:51 虹桥路 Hongqiao Road
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  På väg till 江杨北路 North Jiangyang Road
  (18min
  22:09 上海火车站 Shanghai Railway Station
 4. 4
  06:23 - 22:19
  15h56min
  Antal överföringar: 7
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  06:23 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  På väg till 东部汽车站 East Coach Station
  (13min
  06:36 06:44 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  På väg till 西山公園 Western Hills Park
  (13min
  06:57 07:02 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  På väg till 大学城南 University Town(South)
  (43min
  07:45 07:48 春融街 Chunrong St.
  昆明地铁1号线(春融街-昆明南火车站) Kunming Rail Transit Line 1(Chunrong St.-Kunming South St.)
  På väg till 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  (11min
  07:59 07:59 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  Gångväg( 40min
  08:39 08:46 昆明南 Kunmingnan
  G1538 次 Train G1538
  På väg till 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (5h57min
  14:43 15:27 长沙南 Changshanan
  G1502 次 Train G1502
  På väg till 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (5h48min
  21:15 21:15 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Gångväg( 13min
  21:28 21:39 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  På väg till 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (19min
  21:58 22:06 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai)
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  På väg till 江杨北路 North Jiangyang Road
  (13min
  22:19 上海火车站 Shanghai Railway Station
cntlog