1
08:11 - 09:06
55min
Antal överföringar: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
08:11 - 09:15
1h4min
Antal överföringar: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  08:11 - 09:06
  55min
  Antal överföringar: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:11 禄口机场 Lukou International Airport 08:41 08:47 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁1号线 Nanjing Metro Line 1
  På väg till 迈皋桥 Maigaoqiao
  (19min
  09:06 新街口(南京) Xinjiekou(Nanjing)
 2. 2
  08:11 - 09:15
  1h4min
  Antal överföringar: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:11 禄口机场 Lukou International Airport 08:41 08:47 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁3号线 Nanjing Metro Line 3
  På väg till 林场 Linchang
  (18min
  09:05 09:13 大行宫 Daxinggong
  南京地铁2号线 Nanjing Metro Line 2
  På väg till 油坊桥 Youfangqiao
  (2min
  09:15 新街口(南京) Xinjiekou(Nanjing)
cntlog