1
14:56 - 15:50
54min
Antal överföringar: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
14:53 - 15:50
57min
Antal överföringar: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  14:56 - 15:50
  54min
  Antal överföringar: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:56 新街口(南京) Xinjiekou(Nanjing)
  南京地铁1号线 Nanjing Metro Line 1
  På väg till 中国药科大学 CPU
  (19min
  15:15 15:20 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁S1号/机场线(宁高城际轨道交通) Nanjing Metro Line S1(Ninggao Intercity Rail)
  På väg till 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
  (30min
  15:50 禄口机场 Lukou International Airport
 2. 2
  14:53 - 15:50
  57min
  Antal överföringar: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:53 新街口(南京) Xinjiekou(Nanjing)
  南京地铁2号线 Nanjing Metro Line 2
  På väg till 经天路 Jingtianlu
  (2min
  14:55 14:58 大行宫 Daxinggong
  南京地铁3号线 Nanjing Metro Line 3
  På väg till 秣周东路 Mozhoudonglu
  (18min
  15:16 15:20 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁S1号/机场线(宁高城际轨道交通) Nanjing Metro Line S1(Ninggao Intercity Rail)
  På väg till 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
  (30min
  15:50 禄口机场 Lukou International Airport
cntlog