1
16:19 - 16:54
35min
Antal överföringar: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
16:19 - 16:54
35min
Antal överföringar: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
16:16 - 16:54
38min
Antal överföringar: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
16:16 - 16:54
38min
Antal överföringar: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  16:19 - 16:54
  35min
  Antal överföringar: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:19 华西坝 Huaxiba 16:21 16:26 省体育馆 Sichuan Gymnasium
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  På väg till 双流西 Shuangliu West
  (9min
  16:35 16:40 太平园 Taipingyuan
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  På väg till 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  (14min
  16:54 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
 2. 2
  16:19 - 16:54
  35min
  Antal överföringar: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:19 华西坝 Huaxiba 16:27 16:30 火车南站(成都) Chengdu South Railway Station
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  På väg till 神仙树 Shenxianshu
  (6min
  16:36 16:40 太平园 Taipingyuan
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  På väg till 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  (14min
  16:54 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
 3. 3
  16:16 - 16:54
  38min
  Antal överföringar: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:16 华西坝 Huaxiba 16:18 16:21 省体育馆 Sichuan Gymnasium
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  På väg till 双流西 Shuangliu West
  (9min
  16:30 16:40 太平园 Taipingyuan
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  På väg till 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  (14min
  16:54 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
 4. 4
  16:16 - 16:54
  38min
  Antal överföringar: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:16 华西坝 Huaxiba 16:24 16:30 火车南站(成都) Chengdu South Railway Station
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  På väg till 神仙树 Shenxianshu
  (6min
  16:36 16:40 太平园 Taipingyuan
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  På väg till 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  (14min
  16:54 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
cntlog