1
21:42 - 16:06
18h24min
Antal överföringar: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
22:15 - 16:22
18h7min
Antal överföringar: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
21:37 - 16:22
18h45min
Antal överföringar: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
4
21:37 - 16:38
19h1min
Antal överföringar: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 1. 1
  21:42 - 16:06
  18h24min
  Antal överföringar: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  21:42 浦东国际机场 Pudong International Airport
  上海磁浮示范运营线 Shanghai maglev train
  På väg till 龙阳路 Longyang Road
  (8min
  21:50 22:03 龙阳路 Longyang Road 22:50 22:50 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  Gångväg( 10min
  23:00 05:00 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  G1974/G1975 次 Train G1974/G1975
  På väg till 成都东 Chengdudong
  (10h0min
  15:00 15:00 成都东 Chengdudong
  Gångväg( 10min
  15:10 15:17 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  På väg till 大观 Daguan
  (19min
  15:36 15:52 太平园 Taipingyuan
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  På väg till 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  (14min
  16:06 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
 2. 2
  22:15 - 16:22
  18h7min
  Antal överföringar: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  22:15 浦东国际机场 Pudong International Airport
  上海磁浮示范运营线 Shanghai maglev train
  På väg till 龙阳路 Longyang Road
  (8min
  22:23 22:27 龙阳路 Longyang Road 23:14 23:14 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  Gångväg( 10min
  23:24 05:24 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  G1974/G1975 次 Train G1974/G1975
  På väg till 成都东 Chengdudong
  (10h0min
  15:24 15:24 成都东 Chengdudong
  Gångväg( 10min
  15:34 15:37 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  På väg till 大观 Daguan
  (19min
  15:56 16:08 太平园 Taipingyuan
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  På väg till 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  (14min
  16:22 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
 3. 3
  21:37 - 16:22
  18h45min
  Antal överföringar: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  21:37 浦东国际机场 Pudong International Airport 22:11 22:18 广兰路 Guanglan Road 23:14 23:14 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  Gångväg( 10min
  23:24 05:24 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  G1974/G1975 次 Train G1974/G1975
  På väg till 成都东 Chengdudong
  (10h0min
  15:24 15:24 成都东 Chengdudong
  Gångväg( 10min
  15:34 15:37 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  På väg till 大观 Daguan
  (19min
  15:56 16:08 太平园 Taipingyuan
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  På väg till 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  (14min
  16:22 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
 4. 4
  21:37 - 16:38
  19h1min
  Antal överföringar: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  21:37 浦东国际机场 Pudong International Airport 22:11 22:18 广兰路 Guanglan Road 22:41 22:47 南京东路 East Nanjing Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  På väg till 航中路 Hangzhong Road
  (33min
  23:20 23:20 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  Gångväg( 10min
  23:30 05:30 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  G1974/G1975 次 Train G1974/G1975
  På väg till 成都东 Chengdudong
  (10h0min
  15:30 15:30 成都东 Chengdudong
  Gångväg( 10min
  15:40 15:43 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  成都地铁2号线 Chengdu Metro Line 2
  På väg till 犀浦 Xipu
  (16min
  15:59 16:05 春熙路 Chunxi Road
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  På väg till 双流西 Shuangliu West
  (15min
  16:20 16:24 太平园 Taipingyuan
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  På väg till 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  (14min
  16:38 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
cntlog