2019/10/17  07:38  Avgang
1
13:40 - 19:33
53t53min
Antall overføringer: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
13:40 - 19:33
53t53min
Antall overføringer: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  13:40 - 19:33
  53t53min
  Antall overføringer: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  13:40 Ha Long
  Tuyen Kep - Ha Long Kep - Ha Long Line
  På vei til Yên Viên Yen Vien
  (7t37min
  21:17 04:52 Yên Viên Yen Vien 05:22 09:00 Hà Noi Ha Noi 06:53 14:43 Diêu Trì Dieu Tri 19:33 Ngã Ba Nga Ba
 2. 2
  13:40 - 19:33
  53t53min
  Antall overføringer: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  13:40 Ha Long
  Tuyen Kep - Ha Long Kep - Ha Long Line
  På vei til Yên Viên Yen Vien
  (7t37min
  21:17 04:52 Yên Viên Yen Vien 05:22 14:35 Hà Noi Ha Noi 13:10 13:13 Bong Son 19:33 Ngã Ba Nga Ba
cntlog