2019/07/18  11:42  Avgang
1
16:39 - 16:50
11min
Antall overføringer: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  16:39 - 16:50
  11min
  Antall overføringer: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:39 Gia Lâm Gia Lam
  Hà Noi - Truong Gia Trieu Hanoi -Quan Trieu Line
  På vei til Quán Trieu Quan Trieu
  (11min
  16:50 Yên Viên Yen Vien
cntlog