2019/07/17  06:05  Avgang
1
06:10 - 06:39
29min
Antall overføringer: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:05 - 07:41
36min
Antall overføringer: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:10 - 06:39
  29min
  Antall overføringer: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:10 Hà Noi Ha Noi 06:39 Yên Viên Yen Vien
 2. 2
  07:05 - 07:41
  36min
  Antall overføringer: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:05 Hà Noi Ha Noi
  Dòng dang dong - Hà Nội Hanoi - Dong Dang Line
  På vei til Đong Đăng Dong Dang
  (36min
  07:41 Yên Viên Yen Vien
cntlog