1
06:03 - 07:04
1t1min
Antall overføringer: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:11 - 07:11
1t0min
Antall overføringer: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
06:03 - 07:13
1t10min
Antall overføringer: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
06:19 - 07:18
59min
Antall overføringer: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:03 - 07:04
  1t1min
  Antall overføringer: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:03 禄口机场 Lukou International Airport 06:33 06:41 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁1号线 Nanjing Metro Line 1
  På vei til 迈皋桥 Maigaoqiao
  (23min
  07:04 鼓楼(南京) Gulou(Nanjing)
 2. 2
  06:11 - 07:11
  1t0min
  Antall overføringer: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:11 禄口机场 Lukou International Airport 06:41 06:48 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁1号线 Nanjing Metro Line 1
  På vei til 迈皋桥 Maigaoqiao
  (23min
  07:11 鼓楼(南京) Gulou(Nanjing)
 3. 3
  06:03 - 07:13
  1t10min
  Antall overføringer: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:03 禄口机场 Lukou International Airport 06:33 06:41 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁3号线 Nanjing Metro Line 3
  På vei til 林场 Linchang
  (22min
  07:03 07:11 鸡鸣寺 Jimingsi
  南京地铁4号线 Nanjing Metro Line 4
  På vei til 龙江 Longjiang
  (2min
  07:13 鼓楼(南京) Gulou(Nanjing)
 4. 4
  06:19 - 07:18
  59min
  Antall overføringer: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:19 禄口机场 Lukou International Airport 06:49 06:55 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁1号线 Nanjing Metro Line 1
  På vei til 迈皋桥 Maigaoqiao
  (23min
  07:18 鼓楼(南京) Gulou(Nanjing)
cntlog