1
23:01 - 06:19
7t18min
Antall overføringer: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
20:58 - 06:19
9t21min
Antall overføringer: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 1. 1
  23:01 - 06:19
  7t18min
  Antall overføringer: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  23:01 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  På vei til 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (22min
  23:23 23:23 两路口 Lianglukou
  Gå( 10min
  23:33 05:33 重庆 Chongqing
  K590 次 Train K590
  På vei til 成都 Chengdu (China Railway)
  (1min
  05:34 05:34 成都 Chengdu (China Railway)
  Gå( 10min
  05:44 06:15 火车北站(成都) Chengdu North Railway Station 06:19 文殊院 Wenshu Monastery
 2. 2
  20:58 - 06:19
  9t21min
  Antall overføringer: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  20:58 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通环线 CRT Loop Line
  På vei til 重庆图书馆 Chongqing Library
  (8min
  21:06 21:11 冉家坝 Ranjiaba
  重庆轨道交通6号线 CRT Line 6
  På vei til 茶园 Chayuan
  (21min
  21:32 21:40 小什字 Xiaoshizi
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  På vei til 尖顶坡 Jiandingpo
  (7min
  21:47 21:47 两路口 Lianglukou
  Gå( 10min
  21:57 03:57 重庆 Chongqing
  K590 次 Train K590
  På vei til 成都 Chengdu (China Railway)
  (1min
  03:58 03:58 成都 Chengdu (China Railway)
  Gå( 10min
  04:08 06:15 火车北站(成都) Chengdu North Railway Station 06:19 文殊院 Wenshu Monastery
cntlog