1
08:54 - 09:42
48min
Antall overføringer: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
08:54 - 09:45
51min
Antall overføringer: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
08:54 - 09:49
55min
Antall overføringer: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  08:54 - 09:42
  48min
  Antall overføringer: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:54 机场南 Airport S.
  广州地铁3号线(北延段) Guangzhou Metro Line 3(North Extension)
  På vei til 体育西路 Tiyu Xilu
  (13min
  09:07 09:12 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  På vei til 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (17min
  09:29 09:32 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁2号线(江泰路-三元里) Guangzhou Metro Line 2(Jiangtailu-Sanyuanli)
  På vei til 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (10min
  09:42 江泰路 Jiangtailu
 2. 2
  08:54 - 09:45
  51min
  Antall overføringer: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:54 机场南 Airport S.
  广州地铁3号线(北延段) Guangzhou Metro Line 3(North Extension)
  På vei til 体育西路 Tiyu Xilu
  (13min
  09:07 09:12 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  På vei til 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (33min
  09:45 江泰路 Jiangtailu
 3. 3
  08:54 - 09:49
  55min
  Antall overføringer: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:54 机场南 Airport S.
  广州地铁3号线(北延段) Guangzhou Metro Line 3(North Extension)
  På vei til 体育西路 Tiyu Xilu
  (27min
  09:21 09:24 燕塘 Yantang
  广州地铁6号线 Guangzhou Metro Line 6
  På vei til 浔峰岗 Xunfenggang
  (14min
  09:38 09:42 海珠广场 Haizhu Square
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  På vei til 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (7min
  09:49 江泰路 Jiangtailu
cntlog