1
15:16 - 16:24
1t8min
Antall overføringer: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
15:15 - 16:24
1t9min
Antall overføringer: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
15:20 - 16:29
1t9min
Antall overføringer: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
15:28 - 16:34
1t6min
Antall overføringer: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:16 - 16:24
  1t8min
  Antall overføringer: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:16 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  På vei til 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (48min
  16:04 16:09 嘉禾望岗 Jiahewanggang 16:24 机场北 Airport N.
 2. 2
  15:15 - 16:24
  1t9min
  Antall overføringer: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:15 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁7号线 Guangzhou Metro Line 7
  På vei til 大学城南 Higher Education Mega Center S.
  (13min
  15:28 15:31 汉溪长隆 Hanxi Changlong
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  På vei til 天河客运站 Tianhe Coach Terminal
  (16min
  15:47 15:50 体育西路 Tiyu Xilu 16:24 机场北 Airport N.
 3. 3
  15:20 - 16:29
  1t9min
  Antall overføringer: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:20 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  På vei til 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (48min
  16:08 16:14 嘉禾望岗 Jiahewanggang 16:29 机场北 Airport N.
 4. 4
  15:28 - 16:34
  1t6min
  Antall overføringer: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:28 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  På vei til 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (48min
  16:16 16:19 嘉禾望岗 Jiahewanggang 16:34 机场北 Airport N.
cntlog