2020/02/21  07:06  Vertrek
1
14:35 - 10:01
19h26min
Aantal transfers: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:00 - 12:01
27h1min
Aantal transfers: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
09:00 - 12:01
27h1min
Aantal transfers: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  14:35 - 10:01
  19h26min
  Aantal transfers: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:35 Hà Noi Ha Noi 10:01 Núi Thành Nui Thanh
 2. 2
  09:00 - 12:01
  27h1min
  Aantal transfers: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:00 Hà Noi Ha Noi 22:42 06:47 Hue 12:01 Núi Thành Nui Thanh
 3. 3
  09:00 - 12:01
  27h1min
  Aantal transfers: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:00 Hà Noi Ha Noi 01:28 09:55 Đà Nang Da Nang 12:01 Núi Thành Nui Thanh
cntlog