2020/06/02  05:08  Pelepasan
1
05:29 - 06:18
49min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
05:14 - 06:18
1j4min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  05:29 - 06:18
  49min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:29 JFK Terminal 4
  Jamaica Station Train[Air Train]
  Menuju ke JFK Terminal 5 
  (16min
  05:45 05:45 Jamaica Station(Air Train)
  Jalan( 7min
  05:52 05:55 Sutphin Blvd/Archer Ave/JFK Airport
  E Line[NYC Subway]
  Menuju ke World Trade Center(New York) 
  (4min
  05:59 06:10 Briarwood
  F Line[NYC Subway]
  Menuju ke Jamaica-179 St 
  (8min
  06:18 Jamaica-179 St
 2. 2
  05:14 - 06:18
  1j4min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:14 JFK Terminal 4
  Jamaica Station Train[Air Train]
  Menuju ke JFK Terminal 5 
  (16min
  05:30 05:30 Jamaica Station(Air Train)
  Jalan( 7min
  05:37 05:55 Sutphin Blvd/Archer Ave/JFK Airport
  E Line[NYC Subway]
  Menuju ke World Trade Center(New York) 
  (4min
  05:59 06:10 Briarwood
  F Line[NYC Subway]
  Menuju ke Jamaica-179 St 
  (8min
  06:18 Jamaica-179 St
cntlog