2020/02/25  03:20  Pelepasan
1
03:22 - 03:53
31min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  03:22 - 03:53
  31min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  03:22 161 St-Yankee Stadium
  D Line[NYC Subway]
  Menuju ke Coney Island-Stillwell Ave 
  (18min
  03:40 03:44 7 Avenue(B/D/E Line)
  E Line[NYC Subway]
  Menuju ke Jamaica Center-Parsons/Archer 
  (9min
  03:53 36 Street(R/V Line)
cntlog