2019/12/15  03:00  Pelepasan
1
17:45 - 18:47
1j2min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  17:45 - 18:47
  1j2min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:45 القصيم Al Qassim
  خط الرياض كلايت Riyadh-Qurayyat Line
  Menuju ke الرياض Riyadh
  (1j2min
  18:47 المجمعة Majmaah
cntlog