2020/10/29  23:24  Pelepasan
1
01:50 - 05:47
3j57min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
01:19 - 05:47
4j28min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
00:03 - 05:47
5j44min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  01:50 - 05:47
  3j57min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  01:50 Kebumen
  South Line
  Menuju ke Surabaya Kota 
  (1j23min
  03:13 05:30 Yogyakarta Yogyakarta/Jogjakarta
  South Line
  Menuju ke Surabaya Kota 
  (17min
  05:47 Maguwo
 2. 2
  01:19 - 05:47
  4j28min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  01:19 Kebumen
  Bandung/South Line
  Menuju ke Surabaya Gubeng 
  (1j38min
  02:57 05:30 Yogyakarta Yogyakarta/Jogjakarta
  South Line
  Menuju ke Surabaya Kota 
  (17min
  05:47 Maguwo
 3. 3
  00:03 - 05:47
  5j44min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:03 Kebumen
  Bandung/South Line
  Menuju ke Surabaya Gubeng 
  (1j20min
  01:23 05:30 Yogyakarta Yogyakarta/Jogjakarta
  South Line
  Menuju ke Surabaya Kota 
  (17min
  05:47 Maguwo
cntlog