1
21:22 - 22:33
1j11min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
21:19 - 22:33
1j14min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
21:19 - 22:33
1j14min
Jumlah pemindahan: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  21:22 - 22:33
  1j11min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  21:22 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  Menuju ke 上海 Shanghai
  (40min
  22:02 22:02 上海 Shanghai
  Jalan( 10min
  22:12 22:15 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Menuju ke 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (8min
  22:23 22:27 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Menuju ke 花桥 Huaqiao
  (6min
  22:33 上海西站 West Shanghai Railway Station
 2. 2
  21:19 - 22:33
  1j14min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  21:19 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  Menuju ke 上海 Shanghai
  (40min
  21:59 21:59 上海 Shanghai
  Jalan( 10min
  22:09 22:12 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Menuju ke 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (8min
  22:20 22:27 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Menuju ke 花桥 Huaqiao
  (6min
  22:33 上海西站 West Shanghai Railway Station
 3. 3
  21:19 - 22:33
  1j14min
  Jumlah pemindahan: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  21:19 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  Menuju ke 上海 Shanghai
  (40min
  21:59 21:59 上海 Shanghai
  Jalan( 10min
  22:09 22:12 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Menuju ke 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (8min
  22:20 22:27 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Menuju ke 花桥 Huaqiao
  (6min
  22:33 上海西站 West Shanghai Railway Station
cntlog