1
14:45 - 15:14
29
환승 횟수: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
14:45 - 15:14
29
환승 횟수: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

요금을 찾을 수 없는 구역의 경로에 대해서는 해당 구역의 요금을 포함한 총 비용이 표시되지 않을 것입니다.
 1. 1
  14:45 - 15:14
  29
  환승 횟수: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:45 永春 Yongchun
  板南線 Bannan Line
  頂埔(新北市) Dingpu 행
  (16
  15:01 15:06 西門 Ximen
  松山新店線 Songshan-Xindian Line
  新店 Xindian 행
  (8
  TWD 25.00
  15:14 台電大樓 Taipower Building
 2. 2
  14:45 - 15:14
  29
  환승 횟수: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:45 永春 Yongchun
  板南線 Bannan Line
  頂埔(新北市) Dingpu 행
  (13
  14:58 15:02 台北車站(台北捷運) Taipei Station(MRT)
  淡水信義線 Tamsui-Xianyi Line
  象山 Xiangshan(MRT) 행
  (4
  15:06 15:10 中正紀念堂 Chiang Kai-Shek Memorial Hall
  松山新店線 Songshan-Xindian Line
  新店 Xindian 행
  (4
  TWD 25.00
  15:14 台電大樓 Taipower Building
cntlog