1
08:40 - 09:03
23
환승 횟수: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
08:47 - 09:08
21
환승 횟수: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:40 - 09:03
  23
  환승 횟수: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:40 Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S8]S-Bahn Rhein-Main
  Hanau Hauptbahnhof Hanau Central Station 행
  (16
  08:56 08:59 Frankfurt (Main) Hauptbahnhof Frankfurt (Main) Central Station
  [S4]S-Bahn Rhein-Main
  Kronberg (Taunus)  행
  (4
  09:03 Frankfurt (Main) Messe
 2. 2
  08:47 - 09:08
  21
  환승 횟수: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:47 Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S9]S-Bahn Rhein-Main
  Hanau Hauptbahnhof Hanau Central Station 행
  (12
  08:59 09:04 Frankfurt (Main) Hauptbahnhof Frankfurt (Main) Central Station
  [S6]S-Bahn Rhein-Main
  Friedberg (Hessen)  행
  (4
  09:08 Frankfurt (Main) Messe
cntlog