1
18:17 - 18:33
16
乗換回数: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:32 - 18:48
16
乗換回数: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:17 - 18:33
  16
  乗換回数: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:17 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S9]S-Bahn Rhein-Main [S9]Sバーン(フランクフルト)
  Hanau Central Station  行き
  (16
  18:33 Frankfurt (Main) Hauptwache
 2. 2
  18:32 - 18:48
  16
  乗換回数: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:32 Frankfurt (Main) Airport Regional Station
  [S8]S-Bahn Rhein-Main [S8]Sバーン(フランクフルト)
  Hanau Central Station  行き
  (16
  18:48 Frankfurt (Main) Hauptwache
cntlog