2019/07/18  05:35  Keberangkatan
1
14:35 - 17:12
26jam37mnt
Jumlah transfer: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
14:35 - 17:12
26jam37mnt
Jumlah transfer: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
14:35 - 17:12
26jam37mnt
Jumlah transfer: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
09:00 - 17:12
32jam12mnt
Jumlah transfer: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  14:35 - 17:12
  26jam37mnt
  Jumlah transfer: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:35 Hà Noi Ha Noi 09:29 11:36 Tam Kỳ Tam Ky 17:12 La Hai
 2. 2
  14:35 - 17:12
  26jam37mnt
  Jumlah transfer: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:35 Hà Noi Ha Noi 12:24 13:41 Đuc Pho Duc Pho 17:12 La Hai
 3. 3
  14:35 - 17:12
  26jam37mnt
  Jumlah transfer: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:35 Hà Noi Ha Noi 13:10 14:32 Bong Son 17:12 La Hai
 4. 4
  09:00 - 17:12
  32jam12mnt
  Jumlah transfer: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:00 Hà Noi Ha Noi 06:53 16:06 Diêu Trì Dieu Tri 17:12 La Hai
cntlog