1
11:57 - 08:04
20h7min
Nombre de transferts: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
11:05 - 08:04
20h59min
Nombre de transferts: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  11:57 - 08:04
  20h7min
  Nombre de transferts: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  11:57 अंकलेश्वर जंक्शन Ankleshwar Junction
  19024/फिरोज़पुर छावनी - मुम्बई 19024/Firozpur Cantt. - Mumbai
  À destination de मुम्बई सेन्ट्रल Mumbai Central
  (1h33min
  13:30 13:45 सूरत Surat
  19420/अहमदाबाद - चेन्नै 19420/Ahmedabad - Chennai
  À destination de मंगलूरु जंक्शन Mangalore Junction
  (4h40min
  18:25 21:25 पनवेल जंक्शन Panvel Junction
  22150/पुणे - एरणाकुलम 22150/Pune - Ernakulam
  À destination de मंगलूरु जंक्शन Mangalore Junction
  (9h45min
  07:10 07:30 मडगाँव जंक्शन Madgaon Junction
  56961/कुले - वास्को-द-गामा 56961/Kulem - Vasco da Gama
  À destination de वास्को डि गामा Vasco da Gama
  (34min
  08:04 डाबोलिम Dabolim
 2. 2
  11:05 - 08:04
  20h59min
  Nombre de transferts: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  11:05 अंकलेश्वर जंक्शन Ankleshwar Junction
  19016/पोरबंदर - मुम्बई 19016/Porbandar - Mumbai
  À destination de मुम्बई सेन्ट्रल Mumbai Central
  (3h51min
  14:56 15:02 वापी Vapi
  19420/अहमदाबाद - चेन्नै 19420/Ahmedabad - Chennai
  À destination de मुम्बई सेन्ट्रल Mumbai Central
  (1h48min
  16:50 17:45 वसई रोड Vasai Road
  डहाणू रोड-पनवेल [Exp]Vasai Road-Panvel
  À destination de रोहा Roha
  (1h10min
  18:55 21:25 पनवेल जंक्शन Panvel Junction
  22150/पुणे - एरणाकुलम 22150/Pune - Ernakulam
  À destination de मंगलूरु जंक्शन Mangalore Junction
  (9h45min
  07:10 07:30 मडगाँव जंक्शन Madgaon Junction
  56961/कुले - वास्को-द-गामा 56961/Kulem - Vasco da Gama
  À destination de वास्को डि गामा Vasco da Gama
  (34min
  08:04 डाबोलिम Dabolim
cntlog