2020/02/26  01:18  Lähtö
1
07:22 - 10:22
3t0min
Siirtojen lukumäärä: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
2
07:18 - 10:35
3t17min
Siirtojen lukumäärä: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 1. 1
  07:22 - 10:22
  3t0min
  Siirtojen lukumäärä: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  07:22 恩施 Enshi
  D956/D957 次 Train D956/D957
  Sidottu 成都东 Chengdudong
  (2t15min
  09:37 09:37 重庆北 Chongqingbei
  Kävele( 10min
  09:47 09:50 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  Sidottu 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (22min
  10:12 10:12 两路口 Lianglukou
  Kävele( 10min
  10:22 重庆 Chongqing
 2. 2
  07:18 - 10:35
  3t17min
  Siirtojen lukumäärä: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  07:18 恩施 Enshi
  D956/D957 次 Train D956/D957
  Sidottu 成都东 Chengdudong
  (2t15min
  09:33 09:33 重庆北 Chongqingbei
  Kävele( 10min
  09:43 09:46 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通环线 CRT Loop Line
  Sidottu 重庆图书馆 Chongqing Library
  (17min
  10:03 10:06 沙坪坝 Shapingba
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  Sidottu 小什字 Xiaoshizi
  (19min
  10:25 10:25 两路口 Lianglukou
  Kävele( 10min
  10:35 重庆 Chongqing
cntlog