1
18:00 - 03:06
9h6min
Número de transferencias: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
17:00 - 03:06
10h6min
Número de transferencias: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  18:00 - 03:06
  9h6min
  Número de transferencias: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:00 เชียงใหม่ Chiang Mai
  [รถธรรมดา]10 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]10 Northern Line
  Dirección a กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (6h47min
  00:47 02:38 พิษณุโลก Phitsanulok 03:06 หนองตม Nong Tom
 2. 2
  17:00 - 03:06
  10h6min
  Número de transferencias: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:00 เชียงใหม่ Chiang Mai
  [รถธรรมดา]14 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]14 Northern Line
  Dirección a กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (6h53min
  23:53 02:38 พิษณุโลก Phitsanulok 03:06 หนองตม Nong Tom
cntlog