1
13:00 - 20:45
7h45min
Número de transferencias: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:35 - 00:08
8h33min
Número de transferencias: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  13:00 - 20:45
  7h45min
  Número de transferencias: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:00 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  [รถเร็ว]171 สายใต้ [RAP]171 South Line
  Dirección a ปาดังเบซาร์(ประเทศไทย) Padang Besar(Thailand)
  (7h45min
  20:45 ปะทิว Pathiu/Pathio
 2. 2
  15:35 - 00:08
  8h33min
  Número de transferencias: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:35 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  [รถเร็ว]169 สายใต้ [RAP]169 South Line
  Dirección a ปาดังเบซาร์(ประเทศไทย) Padang Besar(Thailand)
  (8h33min
  00:08 ปะทิว Pathiu/Pathio
cntlog