1
08:05 - 14:15
6h10min
Número de transferencias: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  08:05 - 14:15
  6h10min
  Número de transferencias: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:05 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  [รถด่วนพิเศษ]43 สายใต้ [SP.EXP]43 South Line
  Dirección a ปาดังเบซาร์(ประเทศไทย) Padang Besar(Thailand)
  (6h10min
  14:15 ปะทิว Pathiu/Pathio
cntlog